Remissvar på rapporten ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.” (Ds 2009:58)

Folkdansringen vill påstå att omfattning och betydelse av den ideella sektorns engagemang och verksamhet är unik för vårt land. Två tydliga exempel och initiativ från regeringen visar på ett starkt förtroende för sektorn. Dels överenskommelsen som slutits mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området samt Sveriges Kommuner och Landsting, vars mål är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll. Dels propositionen "En politik för det civila samhället", där regeringen presenterar en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för den civila sektorn och dess arbete.

Folkdansringen vill peka på att Mervärdesskatt för den ideella sektorn snarare talar emot än för ambitionerna i överenskommelsen och propositionen "En politik för det civila samhället".

I första hand menar vi att Sverige borde behålla det nuvarande undantaget från yrkesmässighet men utformat som ett undantag från ekonomisk verksamhet för allmännyttiga ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.
Vi anser att allt som har med allmännyttiga ideella föreningars villkor att göra, det vill säga samtliga varor och tjänster som är förknippade med föreningars verksamhet inom organisationerna, ska vara momsbefriad.

Eftersom obligatorisk skattskyldighet inte är ett EU-krav anser vi att denna fråga inte ska behandlas i det här sammanhanget. Moms på hyreskostnader skulle vara förödande för allmännyttiga ideella föreningar och därmed också deltagare och samhälle. Förslagen kommer att innebära ökade kostnader, ökad administration och en mängd tidsödande bedömningssituationer.

Våra föreningar, distrikt och riksorganisation kommer att få ytterst svårt att rekrytera ideella kassörer för att kunna hantera föreslagna förändringar i utredningen ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn”.

Ulf H Svensson

Kontakta oss

Torggatan 3
112 65 Stockholm

Tel: 08-695 00 15 (mån – tors 10:00 – 15:00) OBS! Under juni, juli och augusti varierar kansliets öppettider,

Fax: 08-695 00 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kort om Folkdansringen

Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen

Start | Vi arbetar med | Utveckling | Remissvar | Remissvar på rapporten ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.” (Ds 2009:58)