Använd inte vår verksamhet som slagträ!

Folkdansringen förespråkar ett starkt stöd för arbetet med att ”främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas” (det statliga kulturpolitiska målet).

Vi har noterat att Sverigedemokraterna vill satsa stora resurser på arbetet med det svenska kulturarvet bland annat genom att stödja folkdans och folkmusik och samtidigt minska stödet till kulturyttringar som enligt partiets synsätt syftar till att provocera och chockera.

Mot bakgrund av Sverigedemokraternas väl kända invandringskritiska inställning vill vi påtala följande:

Sverige är ett land som står för demokrati och rättvisa i hela världen och Svenska Folkdansringen förvaltar det kulturarv som samhället byggts upp på. Det gör vi på grundvalen att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Med trygghet i våra egna rötter underlättar vi för öppenhet mot andra kulturer. I vår verksamhet blir vi brobyggare som hjälper till att överbrygga konflikter
Folkdansringen är öppen för alla människor oavsett bakgrund. Den nära femtedel svenska medborgare som har utländsk bakgrund har en självklar rätt att i Sverige få utöva sin kultur och vårda sitt kulturella arv. Folkdansringen ser inte detta som ett hot mot det som vanligen uppfattas som traditionellt svenska kulturyttringar. I ett mångkulturellt, generöst och öppet samhälle finns plats för alla. Vi gläds åt det mångkulturella samhället och ser intresset för kulturarvet som en förenande faktor, en resurs för integration och utveckling.

För att främja denna värdegrund som är rakt motsatt Sverigedemokraternas bör regering och riksdag förstärka stödet både till bevarande och utveckling av vårt svenska kulturarv och mångfalden inom kulturlivet.

2010‐09‐23
Ingela Thalén
Ordförande
Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen är en självklar mötesplats för alla som vill uppleva folklig dans, musik, dräkt och slöjd och som vill verka och utvecklas inom den folkliga kulturen. Vi sprider kunskap om svensk bygdekultur genom att över generationerna umgås naturligt i vardagen. Svenska Folkdansringen verkar i hela landet med ett gemensamt intresse för den folkliga kulturen. Folkdansringen vill främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Folkdansringen bildades 1920 och har idag cirka 17 000 aktiva medlemmar i 350 föreningar spridda över hela landet.

Kontakta oss

Torggatan 3
112 65 Stockholm

Tel: 08-695 00 15 (mån – tors 10:00 – 15:00) OBS! Under juni, juli och augusti varierar kansliets öppettider,

Fax: 08-695 00 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kort om Folkdansringen

Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen

Start | Vi arbetar med | Utveckling | Kulturpolitik | Använd inte vår verksamhet som slagträ!