Kulturministern tar emot Handlingsplanen

1983cfddHandlingsplan för traditionell musik och dans beskriver hur folkmusik och dansvärlden ser på möjligheter och hot för folkmusik och dans i Sverige.

Det finns en otrolig kraft i kulturen och den är kanske starkast inom den folkliga kulturen. Den finns djupt rotad i hela landet oavsett om det är i större städer eller på landsbygden.

Inom vår genre samarbetar yrkesmusiker- och dansare med utövande amatörer och erbjuder en mångsidig verksamhet för engagerade kulturutövare.

Det är en stark och kunskapsintensiv kulturverksamhet som har ett värde i sig samtidigt som den viktiga faktorn för en växande turism och en tillväxtfaktor för regioners och kommuners möjlighet är att behålla sina kommuninvånare.

Men det är en genre som pressas hårt av bristande resurser, allt högre kostnader för lokaler och andra mötesplatser. Detta drabbar både den mycket breda amatörverksamheten och de yrkesutövande musikerna och dansarna. Stödet till den professionella musiken är kraftigt snedvriden. Professor Sven Ahlbäck har tillsammans med studenter på Kgl Musikhögskolans folkmusiklinje i Stockholm analyserat det statliga stödet.

Trots att genren väl uppfyller de kulturpolitiska målens krav på mångfald, jämställdhet, folklig förankring och lokal regional bredd, har det sedan mitten av 80-talet inte skett någon förskjutning alls.Det är dags att ta denna fråga på allvar. Stöd kraven på bättre resurser!

Läs hela Handlingplanen: Handlingsplan för traditionell musik och dans

Kontakta oss

Torggatan 3
112 65 Stockholm

Tel: 08-695 00 15 (mån – tors 10:00 – 15:00) OBS! Under juni, juli och augusti varierar kansliets öppettider,

Fax: 08-695 00 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kort om Folkdansringen

Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen

Start | Hyr rum på kansliet | Press | Kulturministern tar emot Handlingsplanen