Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Utmärkelsetecken » Ansökan förtjänsttecken

Svenska Folkdansringens utmärkelsetecken i silver och guld

Ansökan förtjänsttecken

Ansökan förtjänsttecken word-format
Ansökan förtjänsttecken pdf-format

När ni ansöker om förtjänsttecken:

  • Fyll i ansökan så komplett och tydligt som möjligt.
  • Notera gärna ett önskemål om när det ska delas ut.
  • Skicka den till distriktet som föreningen tillhör.
  • Ansök minst tre månader innan önskat utdelningstillfälle.

För Svenska Folkdansringens förtjänsttecken grundar sig bedömningsreglerna på:

  • Hur länge man varit funktionär
  • Vilken typ av funktionär man varit
  • Hur länge man varit medlem i Svenska Folkdansringen
  • Personens ålder (påverkar beräkningen i liten omfattning)
  • Projekt inom Folkdansringen riks/distrikt/förening som man deltagit i
  • Om man arbetat i någon funktion i närstående organisation

För att erhålla ett silver- eller guldmärke behöver beräkningarna komma till ett visst antal poäng (som är konfidentiellt) för att godkännas som märkesmottagare.

 

Firar 100 år

Svenska Folkdansringen firar 100 år, 1920-2020. Läs mer på sidan  Folkdansringen hundra år 2020 - firar 2022