Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Rikstämma » Svenska Folkdansringens riksstämma 2022

Svenska Folkdansringens riksstämma 2022

Svenska Folkdansringen hälsar alla välkomna till Folkdansringens riksstämma den 17-18 september i Halmstad.  Hallands distrikt står värd för riksstämma 2022.
Vi ser fram emot en fysisk stämma i Halmstad.

När

17-18 september
Ramtiderna är lördag kl 11.30 – 17.00 och söndag kl 9.00-12.00

Var

Tylebäck Hotell och konferens,  https://tyleback.se/
Kungsvägen 1, 302 70 Halmstad

Handlingar och brev

Välkomsbrev från Hallands distrikt
Brev från rikskansliet

Handlingar till Svenska Folkdansringens riksstämma 2022 original
2 Riksstämmans behöriga utlysande 2022 – Nytt dokument 2022-09-13 kl 10.30
3 Ombuds- och deltagarlista 2022 uppdaterad 2022-09-13 Nytt dokument 2022-09-13
4 Förslag på Dag och arbetsordning
4 Förslag till Föredragninslista
5 Val av stämmofunktionärer
7 Verksamhetsberättelse 2021 original inkl bilagor med underskrifter
8 Revisionsberättelse 2021
10.1 Motion 1 inkl riksstyrelsens svar
10.2 Motion 2 inkl riksstyrelsens svar
10.3 Motion 3 inkl riksstyrelsens svar
10.4 Proposition 1 Stadgeändring
10.5 Proposition 2 Distriksförändring Stockholm – Gotland
10.6 Proposition 3 Antal sektioner, ledamöter och verksamhetsområden
10.7 Proposition 4 Medlemsavgifter
10.8 Proposition 5 Avgift vilande förening och direktansluten organisation
10.9 Proposition 6 Verksamhetsplan 2023-2026
11-15 Nomineringsunderlag_2022 uppdaterad 2022-09-11  Nytt dokument  2022-09-13
15 Val av valberedning Nytt dokument 2022-09-15

Antal ombud per distrikt

Se längre ner på sidan

Anmälan

Anmälan öppnas den 26 april. Anmälan sker i dans.se via anmälningslänken här. Sista anmälningsdag är den 29 maj. Vi ber er vänligen respektera sista anmälningsdag.

Kostnader

För ombud betalar Folkdansringen del i dubbelrum, från lördag till söndag. Måltider (lunch lördag t om lunch söndag) ingår under den tiden stämman pågår. Vid enkelrum och/eller extra natt tillkommer  kostnader för det, se priser nedan.

För riksfunktionärer och stipendiater betalar Folkdansringen mat och logi.

Övriga deltagare bekostar mat och logi själva.

Priser:
Dubbelrum 1396 kr/natt och rum
Enkelrum 995 kr/natt
Enkelrumstillägg mellan lördag och söndag 297 kr
Kostnader för måltider finns i anmälningsformuläret.

Resor
Resor till Folkdansringens riksstämma bokar du själv.
Riksfunktionär och stipendiater: Bokar sina resor själv och begär ersättning av Folkdansringen

Ramtider för helgen

Lördag 17 september
11.30                    Lunch
12:00                   Registrering
13.00                   Stämman inleds
Förhandlingar inklusive fika
17.00                   Förhandlingarna ajourneras
18.30                   Stämmomiddag

Söndag 18 september
09:00 – 12:00       Förhandlingar inklusive fika
12:30                     Lunch
14.00 – 15.00       Nya riksstyrelsen träffas

Ett fullständigt program kommer i samband med riksstämmohandlingarna.

Frågor
Har du någon fråga kring riksstämman kontakta Svenska Folkdansringens kansli 08 – 695 00 15 eller rikskansliet@folkdansringen.se

Ombudsfördelning till riksstämman 2022
Stockholm 3
Uppland 2
Sörmland 2
Östergötland 2
Småland 2
Gotland 2
Skåne/Blekinge 3
Halland 2
Göteborg 2
Bohuslän 2
Västergötland 2
Värmland 2
örebro 2
Västmanland 2
Dalarna 2
Gästrikland 2
Medelpad 2
Jämtland 2
Ångermanland 2
Hälsingland 2
Norrland 2
44
Totalt 44 ombud enligt stadgarna

 

 

Riksstämma 2023

Övre Norrlands distrikt hälsar dig välkommen till riksstämman i Luleå den 23-24 september!