Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Rikstämma » Svenska Folkdansringens riksstämma 2020

Svenska Folkdansringens riksstämma 2020

Vid riksstyrelsemötet den 24 juni beslutades att 2020-års riksstämma kommer att hållas digitalt.

När?
12-13 september
Ramtider:
Lördag kl 10.00–12.00 och 14.00–16.00
Söndag kl 10.00–12.00 och 14.00–16.00

Hur?
Via Zoom och ett digitalt röstningsverktyg

Förmöten
För att alla deltagare ska känna sig trygga med sin utrustning och de verktyg Folkdansringen har valt att använda kommer vi att genomföra ett antal förmöten med fokus på verktygen.
De två verktyg som kommer att användas under riksstämman är videolösningen Zoom för själva mötet och röstningsverktyget Suffra för möteshanteringen.

Mötesdagar:
Zoom
Välj ett eller fler tillfällen. Allt beroende på din egen erfarenhet.
Målet är att du ska kunna komma in i mötet, hantera din kamera och att ditt ljud fungerar.

Onsdagen den 2/9 kl 10.00
Onsdagen den 2/9kl 19.00
Torsdagen den 3/9 kl 19.00

Inloggningsuppgifter till mötena kommer till anmälda deltagare måndagen den 31 augusti.

Suffra
Simon Mogren, Kulturens, kommer att hålla i en genomgång av suffra. Beroende på vilken roll du deltar i på riksstämman kommer det finna olika behörigheter.
Alla anmälda deltagare kommer att ha möjlighet till yttrande och förslagsrätt i systemet. Ombuden kommer att ha rösträtt.

Torsdagen den 10/9 kl 19.00, mötet kommer att ske via Zoom.

Inloggningsuppgifter till mötet kommer till anmälda deltagare i början av den veckan (vecka 37).

Här hittar du en skriftlig instruktion med hänvisning till filmerna

Instruktioner för Suffra
Instruktionsfilmer och skriftliga instruktioner som visar hur du gör för att logga in, se översikten samt hur närvaro, omröstningar och yrkanden går till hittar du här

Tekniska krav
Länk till PDF med information om tekniska förutsättningar för ett digitalt möte. Det vill säga information om hur din utrustning bör fungera för att kunna delta på ett bra sätt.
Teknikbehov Svenska Folkdansringens digitala stämma 2020

Handlingar
Alla handlingar kommer att skickas ut via post till alla anmälda i början av september för att underlätta under riksstämmodagarna. Nu ligger handlingarna längre ner på sidan.

Anmälan – redan anmäld
Du som är anmäld till riksstämman i Örebro är överflyttad till den digitala riksstämman. Kan du inte delta kontakta rikskansliet@folkdansringen.se med din avanmälan.

Du som ev redan har betalat in avgifter kommer att få dessa tillbaka under augusti.

Anmälan – ej anmäld
Anmälan är nu öppen igen till den 15 augusti. Länk direkt till anmälan.

Avgiften för ombud
Riksstyrelsen beslutade att avgiften för ombuden på 500 kr plockas bort. Det är ingen avgift för att delta.

Har du någon fråga kring riksstämman kontakta Svenska Folkdansringens kansli 08 – 695 00 15 eller rikskansliet@folkdansringen.se

Välkommen!

Handlingar

Handlingar till Svenska Folkdansringens riksstämma 2020

Förslag till föredragningslista 2020 – uppdaterad 2020-08-31

Förslag på dag och arbetsordning

Ombuds- och deltagarlista

Riksstämmans behöriga utlysande

Val av stämmofunktionärer

Sluttid för nominering

Verksamhetsberättelse 2018

Bilagorna 1 och 2 till verksamhetsberättelse 2018

Revisionsrapport 2018

Verksamhetsberättelse 2019

Bilagorna 1 och 2 till verksamhetsberättelse 2019

Revisionsrapport 2019

Prop 1 Verksamhetsplan 2020-2024 inkl budget och kalendarium Nytt dokument 2020-08-26

Prop 2 Antal sektioner, ledamöter och verksamhetsområden

Prop 3 Medlemsavgifter

Prop 4 Vilande förening och direktansluten organisation

Prop 5 Årlig riksstämma

Prop 6 Förändrad distriktsindelning

Prop 7 Stadgeändring

Rapport 1 Framtidens organisation

Rapport 2 Svenska Folkdansringen riksstyrelsens hantering av rapport framtida organisation

Bilaga Rapport 2

Valberedningens förslag Riksstämman 2020

Till den här e-postadressen riksstamman@folkdansringen.se kan distrikten skicka information om aktiviteter m.m. som distrikten vill förmedla till andra distrikt.
E-postadressen är öppen till den 27 september. Därefter kommer insamlad information skickas ut till alla distrikt,

 

Om du är nytt ombud eller behöver en uppdatering om hur en riksstämma går till finns Handledning för ombud. Skicka en e-post till rikskansliet@folkdansringen.se för att få dokumentet.

 

 

Fördelning av ombud år 2020

 Distrikt Antal ombud
1 Folkdansringen Stockholm 4
3 Folkdansringen i Uppland 3
4 Sörmländska Folkdansringen 2
5 Östergötland-Holavedens Folkdansring 3
6 Folkdansringen Småland-Öland 3
9 Gotländska Folkdansringen 2
11 Folkdansringen Blekinge 2
13 Folkdansringen Skåne 4
14 Hallands distrikt 2
15 Folkdansringen Göteborg 3
16 Folkdansringen Bohuslän-dal 3
18 Folkdansringen Västergötland 3
19 Värmländska Folkdansringen 3
20 Folkdansringen i Örebro län 3
21 Folkdansringen Västmanland 3
22 Folkdansringen Dalarna 3
23 Gästriklands Folkdansring 3
24 Folkdansringen Medelpad 2
25 Folkdansringen Jämtland-Härjedalen 2
26 Folkdansringen Ångermanland 3
27 Folkdansringen Hälsingland 2
28 Folkdansringen Övre Norrland 3
Totalt antal ombud 61

Riksstämma 2021

Svenska Folkdansringens riksstämma 2021 blir digital den 25-26 september.