Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Rikstämma/rikskonferens » Svenska Folkdansringens riksstämma 2020

Svenska Folkdansringens riksstämma 2020

Vid riksstyrelsemötet den 24 juni beslutades att 2020-års riksstämma kommer att hållas digitalt. Detta gör att det nu finns chans att anmäla sig igen, se nedan.

När?
12-13 september
Ramtider:
Lördag kl 10.00–12.00 och 14.00–16.00
Söndag kl 10.00–12.00 och 14.00–16.00

Hur?
Via Zoom och ett digitalt röstningsverktyg

Förmöten
Under vecka 36 och 37 kommer det anordnas förmöten för att prova på Zoom separat och därefter möten om hur röstningsverktyget fungerar. Mer information om dessa förmöten kommer i början av augusti.

Tekniska krav
Länk till PDF med information om tekniska förutsättningar för ett digitalt möte. Det vill säga information om hur din utrustning bör fungera för att kunna delta på ett bra sätt.
Teknikbehov Svenska Folkdansringens digitala stämma 2020

Handlingar
Alla handlingar kommer att skickas ut via post till alla anmälda i början av september för att underlätta under riksstämmodagarna. Nu ligger handlingarna längre ner på sidan.

Anmälan – redan anmäld
Du som är anmäld till riksstämman i Örebro är överflyttad till den digitala riksstämman. Kan du inte delta kontakta rikskansliet@folkdansringen.se med din avanmälan.

Du som ev redan har betalat in avgifter kommer att få dessa tillbaka under augusti.

Anmälan – ej anmäld
Anmälan är nu öppen igen till den 15 augusti. Länk direkt till anmälan.

Avgiften för ombud
Riksstyrelsen beslutade att avgiften för ombuden på 500 kr plockas bort. Det är ingen avgift för att delta.

Har du någon fråga kring riksstämman kontakta Svenska Folkdansringens kansli 08 – 695 00 15 eller rikskansliet@folkdansringen.se

Välkommen!

Handlingar

Nu finns alla handlingar som är klara på plats. Som ni ser är det ett antal dokument som kommer att finnas tillgängliga efter sommaren. Detta beror bland annat på att sista anmälningsdag inte har varit och på hur mötet kommer att hållas, fysiskt kontra digitalt.

Handlingar till Svenska Folkdansringens riksstämma 2020

Förslag till föredragningslista 2020

Dag och arbetsordning – kommer i slutet av augusti

Ombudslista – kommer i slutet av augusti

Deltagarlista – kommer i slutet av augusti

Riksstämmans behöriga utlysande – kommer i slutet av augusti

Val av stämmofunktionärer – kommer i slutet av augusti

Sluttid för nomineringar – kommer i slutet av augusti

Verksamhetsberättelse 2018

Bilagorna 1 och 2 till verksamhetsberättelse 2018

Revisionsrapport 2018

Verksamhetsberättelse 2019

Bilagorna 1 och 2 till verksamhetsberättelse 2019

Revisionsrapport 2019

Prop 1 Verksamhetsplan 2020-2024 inkl budget och kalendarium

Budgeten – kommer i slutet av augusti

Prop 2 Antal sektioner, ledamöter och verksamhetsområden

Prop 3 Medlemsavgifter

Prop 4 Vilande förening och direktansluten organisation

Prop 5 Årlig riksstämma

Prop 6 Förändrad distriktsindelning

Prop 7 Stadgeändring

Rapport 1 Framtidens organisation

Rapport 2 Svenska Folkdansringen riksstyrelsens hantering av rapport framtida organisation

Bilaga Rapport 2

Valberedningens förslag – kommer senast i slutet av augusti

 

Om du är nytt ombud eller behöver en uppdatering om hur en riksstämma går till finns Handledning för ombud. Skicka en e-post till rikskansliet@folkdansringen.se för att få dokumentet.

 

 

Fördelning av ombud år 2020

 Distrikt Antal ombud
1 Folkdansringen Stockholm 4
3 Folkdansringen i Uppland 3
4 Sörmländska Folkdansringen 2
5 Östergötland-Holavedens Folkdansring 3
6 Folkdansringen Småland-Öland 3
9 Gotländska Folkdansringen 2
11 Folkdansringen Blekinge 2
13 Folkdansringen Skåne 4
14 Hallands distrikt 2
15 Folkdansringen Göteborg 3
16 Folkdansringen Bohuslän-dal 3
18 Folkdansringen Västergötland 3
19 Värmländska Folkdansringen 3
20 Folkdansringen i Örebro län 3
21 Folkdansringen Västmanland 3
22 Folkdansringen Dalarna 3
23 Gästriklands Folkdansring 3
24 Folkdansringen Medelpad 2
25 Folkdansringen Jämtland-Härjedalen 2
26 Folkdansringen Ångermanland 3
27 Folkdansringen Hälsingland 2
28 Folkdansringen Övre Norrland 3
Totalt antal ombud 61

Riksstämman 2020

Svenska Folkdansringens riksstämma kommer att hållas digitalt den 12-13 september.

Anmälan hittar du här.