Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Rikstämma/rikskonferens

Rikstämma/rikskonferens

Svenska Folkdansringens högsta beslutande instans kallas riksstämman och genomförs jämna år. Ojämna år kallas till en ordförandekonferens.

Riksstämma

Riksstämman har 61 ledamöter som utses distriktsvis. Antalet ledamöter som varje distrikt får skicka beror på hur många medlemmar som finns i de till distriktet anslutna föreningarna i förhållande till det totala antalet medlemmar i riksorganisationen. Varje distrikt är garanterade minst två ledamöter.

Enligt hävd är arrangör av riksstämman något distrikt i Norrland, Svealand eller Götaland, på så sätt att vardera område är arrangör vart sjätte år.

På riksstämman fattas beslut om de närmaste fem årens inriktning av verksamheten och budgeten för de närmaste två åren.

Rikskonferens

Till rikskonferensen inbjuds distrikten att skicka representanter. Under konferensen informeras och diskuteras frågor som utreds under stämmoperioden och som kommande riksstämma kommer att ta ställning till.

 

Riksstämman 2020

Svenska Folkdansringens riksstämma kommer att hållas digitalt den 12-13 september.