Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » Erik Ströms Hedersgåva

Eric Ströms Hedersgåva

Eric Ströms Hedersgåvas stipendium ska i första hand stimulera ledar- och försöksverksamhet bland handikappade av olika slag, som genom Svenska Folkdansringens verksamhet kan beredas en inspirerande kontakt med medmänniskor och ökad kunskap om svensk folklore.

Stadgar för Eric Ströms Hedersgåva

Här hittar du stadgar för Eric Ströms Hedersgåva i pdf-fil

Fastlagda vid riksstyrelsens möte 1981-11-07–08
Reviderade vid riksstyrelsens möte 1995-05-19—20

Hedersgåvan utgörs av ett grundbelopp på 20.000:- kronor. Beloppet kan ökas genom frivilliga bidrag.

§ 1 Upplupen ränta läggs till kapitalet.

§ 2 Av den upplupna räntan kan årligen upp till 75 % användas till utbetalning av ett eller flera stipendier.

§ 3 Stipendium skall i första hand stimulera ledar- och försöksverksamhet bland handikappade av olika slag, som genom Folkdansringens verksamhet kan beredas en inspirerande kontakt med medmänniskor och ökad kunskap om svensk folklore.

§ 4 Fonden förvaltas av riksstyrelsens verkställande utskott (VU). Stipendiernas antal och storlek bestäms årligen av VU.

§ 5 Ansökan om medel ur fonden skall ställas till VU.

§ 6 Fondens räkenskaper förs separat av rikskassören. Räkenskapsåret sammanfaller med organisationens räkenskapsår. Revision görs av Folkdansringens revisorer samtidigt med organisationens revision.

§ 7 Upplysningar om hedersgåvans användning och tid för ansökan om stipendier skall lämnas i Hembygden och Riks-Nytt

§ 8 I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens egna tillgångar

Ge en gåva till Folkdansringen

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen? Kanske säga tack eller ge något fint istället för blommor?

Möjligheten finns att lämna en gåva till Folkdansringens verksamhet.
Swish 123 288 23 48

För inbetalning till bankkonto eller gåvokort
kontakta rikskansliet, rikskansliet@folkdansringen.se, tel. 08-695 00 15.