Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » Moppes fond

Moppes fond

Moppes fond har till ändamål att stödja Folkdansringens verksamhet för ledarutbildning inom folkdansområdet.

Maud Carlssons (Moppe) sista vilja var att ge Folkdansringen medel till ledarutbildning inom folkdansområdet så fonden instiftades efter hennes önskemål.

Stadgar för fonden

Svenska Folkdansringens Stadgar för Moppes (Maud Carlsson) fond (pdf)

Fastställda vid riksstyrelsens möte 2006-10-08
Reviderade vid riksstyrelsens möte 2007-11-16

§ 1    Fondens namn skall vara Moppes fond

§ 2    Fonden som har tillkommit genom gåvan från Hella Wald som verkställer Maud Carlssons (Moppe) sista vilja att ge Folkdansringen medel till ledarutbildning inom folkdansområdet. Gåva har till ändamål att stödja Folkdansringens verksamhet för ledarutbildning inom folkdansområdet.

§ 3    Fonden förvaltas av riksstyrelsens verkställande utskott (VU). Stipendiernas antal och storlek bestäms årligen av VU.

§ 4    Fonden kan tillföras ytterligare medel.
Hela fondbeloppet står till förfogande för utdelning av stipendier.

§ 5    Ansökan om medel ur fonden skall ställas till VU, senast 30 september.

§ 6    Fondens räkenskaper förs separat av rikskassören. Räkenskapsåret sammanfaller med organisationens räkenskapsår. Revision görs av Folkdansringens revisorer samtidigt med organisationens revision.

§ 7    Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av Folkdansringens riksstyrelse på två på varandra följande ordinarie riksstyrelsemöte.

§ 8    I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens egna tillgångar.

Ge en gåva

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen?

Bidra till Folkdansringens verksamhet genom någon av våra fonder.

Swish 123 288 23 48

Kontakta rikskansliet för gåvokort och fondval, och om du hellre vill betala till bankkonto.