Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » Gustav Karlssons minnesfond

Gustaf Karlssons Minnesfond

Gustav Karlssons Minnesfond har till ändamål att i första hand lämna stipendier till utbildning av goda ledarkrafter i folkdans i Folkdansringens anda. Stipendierna är främst avsedda för Folkdansringens medlemmar.

Stadgar för Gustav Karlssons Minnesfond

Här hittar du stadgar för Gustaf Karlssons Minnesfond i pdf-fil

Fastställda vid riksstyrelsens möte 1964-03-21
Reviderade vid riksstyrelsens möte 1995-05-19–20

§ 1 Fondens namn skall vara Gustaf Karlsons Minnesfond

§ 2 Fonden som har tillkommit genom insamling, i första hand inom Svenska Folkdansringen, nedan kallad Folkdansringen, har till ändamål att i första hand lämna stipendier till utbildning av goda ledarkrafter i folkdans i Folkdansringens anda.

Stipendierna är främst avsedda för Folkdansringens medlemmar.

§ 3 Fonden förvaltas av riksstyrelsens verkställande utskott (VU). Stipendiernas antal och storlek bestäms årligen av VU.

§ 4 Alla bidrag till fonden lägges till kapitalet

Om det under något år ej sker utdelning av stipendier, läggs upplupna räntor till kapitalet.

Stipendiernas storlek får ej överskrida årets avkastning.

§ 5 Redovisning av influtna medel och givare av dessa sker i Hembygden en gång om året samt i Folkdansringens verksamhetsberättelse.

§ 6 Ansökan om medel ur fonden skall ställas till VU.

§ 7 Fondens räkenskaper förs separat av rikskassören. Räkenskapsåret sammanfaller med organisationens räkenskapsår. Revision görs av Folkdansringens revisorer samtidigt med organisationens revision.

§ 8 I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens egna tillgångar

Ge en gåva till Folkdansringen

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen? Kanske säga tack eller ge något fint istället för blommor?

Möjligheten finns att lämna en gåva till Folkdansringens verksamhet.
Swish 123 288 23 48

För inbetalning till bankkonto eller gåvokort
kontakta rikskansliet, rikskansliet@folkdansringen.se, tel. 08-695 00 15.