Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » Gustaf Karlsons minnesfond

Gustaf Karlson ur tidskriften Hembygden 1946 nr 6-7

Gustaf Karlsons Minnesfond

Gustaf Karlsons Minnesfond har till ändamål att i första hand lämna stipendier till utbildning av goda ledarkrafter i folkdans i Folkdansringens anda. Stipendierna är främst avsedda för Folkdansringens medlemmar.

Om fonden och Gustaf Karlson

Gustaf Karlson, en av Svenska Folkdansringens grundare, hedrades genom att en minnesfond skapades efter hans död 20 oktober 1946. Gustaf var mycket aktiv i organisationen och hade förtroendeuppdrag som bland annat ordförande för riksstyrelsen. Läs mer om Folkdansringens start och utveckling under 1900-talet på sidan Historik.

Bidra till fonden

Bidra gärna till fonden för att möjliggöra fler stipendier till goda ledarkrafter i folkdans i Folkdansringens anda. Hitta swishnummer och kontaktuppgifter till kansliet på annat ställe här på sidan.

Stipendium ur fonden

Stipendium delas ut till goda ledarkrafter för utbildning. (Stipendiernas storlek och antal fastställs årligen av Verkställande utskottet.)

Sök stipendium så här:

  1. Ansök per epost eller brev till Verkställande utskottet i Svenska Folkdansringen. Ansökan sänds till rikskansliet
  2. Skriv namnet på fonden som ansökan gäller
  3. Ange namn och kontaktuppgifter samt förening och aktuellt ledaruppdrag
  4. Berätta vilken utbildning som önskas genomföras och en kort motivering till vad den ska leda till

Stadgar för fonden

Svenska Folkdansringens stadgar för Gustaf Karlsons Minnesfond (pdf)

Fastställda vid riksstyrelsens möte 1964-03-21
Reviderade vid riksstyrelsens möte 1995-05-19–20

§ 1 Fondens namn skall vara Gustaf Karlsons Minnesfond

§ 2 Fonden som har tillkommit genom insamling, i första hand inom Svenska Folkdansringen, nedan kallad Folkdansringen, har till ändamål att i första hand lämna stipendier till utbildning av goda ledarkrafter i folkdans i Folkdansringens anda.

Stipendierna är främst avsedda för Folkdansringens medlemmar.

§ 3 Fonden förvaltas av riksstyrelsens verkställande utskott (VU). Stipendiernas antal och storlek bestäms årligen av VU.

§ 4 Alla bidrag till fonden lägges till kapitalet

Om det under något år ej sker utdelning av stipendier, läggs upplupna räntor till kapitalet.

Stipendiernas storlek får ej överskrida årets avkastning.

§ 5 Redovisning av influtna medel och givare av dessa sker i Hembygden en gång om året samt i Folkdansringens verksamhetsberättelse.

§ 6 Ansökan om medel ur fonden skall ställas till VU.

§ 7 Fondens räkenskaper förs separat av rikskassören. Räkenskapsåret sammanfaller med organisationens räkenskapsår. Revision görs av Folkdansringens revisorer samtidigt med organisationens revision.

§ 8 I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens egna tillgångar

Ge en gåva

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen?

Bidra till Folkdansringens verksamhet genom någon av våra fonder.

Swish 123 288 23 48

Kontakta rikskansliet för gåvokort och fondval, och om du hellre vill betala till bankkonto.