Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » NORDISKT DRÄKTSEMINARIUM

i Reykholt, Borgarfjördur, Island den 8-12 augusti 2023

Sedan 1978 arrangerar fem nordiska organisationer (Norsk Institutt för Bunad og Folkedrakt, Folkedans Danmark, Föreningen Brages Dräktbyrå/Kansallispuku (Finland), Husflidsforeningen i Island och Svenska Folkdansringen) seminarier som behandlar gemensamma frågor knutna till folklig dräktkultur. Med några undantag har seminarierna arrangerats vart tredje år i något av de nordiska länderna.

Temat för seminariet är dräkternas utsmyckningar.
Den isländska seminariekommittén inbjuder härmed 12 svenska deltagare till nordiskt dräktseminarium i Island, 8–12 augusti.

Här hittar du hela inbjudan i pdf för att ladda ner och/eller skriva ut.

Program
8 augusti:
Seminariet börjar kl. 10 på Islands Nationalmuseum, Sudurgata 41 i Reykjavík. Lunch i Reykjavík. Busstur till Reykholt med rundtur i Thingvellir.
9 augusti:
Föredrag och speakers corner. Rundtur i Snorrastofa och Reykholt kirke på eftermiddagen. Workshop på kvällen.
10 augusti:
Föredrag och speakers corner. Sightseeing i Borgarfjördur på eftermiddagen.
11 augusti:
Foredrag och speakers corner. Avslutningsfest i dräkter, festmiddag och underhållningsprogram.
12 augusti:
Avresa från Reykholt kl. 10. Rundtur på Sør-Island (Gullfoss och Geysir m.m.).
Ankomst Reykjavík kl. 17.

Föreläsare och föreläsningar
Varje deltagande land bidrar med två föreläsningar som knyter an till seminariets tema.
Island: Karl Aspelund «Malerens broderimønstre: Klassisme i krigen mot moten» (The painter’s Classicist embroidery in the service of war on fashion).
Grunnet avbud er det fortsatt uklart hvem den annen islandske forelesere blir.
Danmark: Anna-Margrethe Jonsson «Farve, bånd, tråd og sting – dekoration på danske dragter». Inge Christiansen «Dekoration på Hedebodragten».
Finland: Maria Linden (Brage) «Bindmössan – den finska allmogekvinnans huvudbonad».
Inga Pihlhjerta «Broderier i karelska dräkter».
Norge: Anne Kristin Moe: «Broderte bunader».
Agnete Sivertsen: «Bringeduker».
Sverige: Håkan Liby «Kjolväskan – praktisk prydnad med variationer».
Anna-Karin Jobs Arnberg «Bara jag tänker blir det en ros», om rosen som symbol och påsöm, ett folkligt broderi från Floda i Dalarna.

Deltagaravgift:
Deltagaravgiften är enligt aktuell kurs 16 500 SEK med övernattning i dubbelrum, i enkelrum
21 000 SEK. OBS! Kursen förändras ständigt. En del av deltagaravgiften, 5 000 SEK, är registreringsavgift som inbetalas vid anmälan, se nedan.

Deltagaravgiften inkluderar följande:
Bussturer den 8 augusti från Reykjavík via Thingvellir till Reykholt.
En halv dags rundtur i Borgarfjördur den 10 augusti och busstur från Reykholt via SørIsland till Reykjavík den 12 augusti.
Logi på Fosshótel 4 nätter. Frukost 4 dagar. Lunch 5 dagar. Middag 4 dagar. Kaffe/te/ förfriskningar under seminariets gång.
Avslutningsfest, middag och underhållning. Föredrag samt rundturer.
Deltagarna arrangerar och bekostar själva sina resor tur och retur Island och övernattning i Reykjavík.

Kontaktperson för Sverige i samarbetsgruppen för seminariet
Elisabeth Liby elisabeth.liby@folkdansringen.se

Anmälan
Anmälan via epost till elisabeth.liby@folkdansringen.se senast 26 mars.
Samtidigt sätter du in en registreringsavgift motsvarande 5 000 SEK på bankgiro 5022-4344. Märk insättningen Nordiskt dräktseminarium och ditt namn.

Seminariets hemsida på Internet
www.nordiskdragtseminar.org

Välkomna!

Svenska Folkdansringens, Dräkt- och slöjdsektionen
genom Elisabeth Liby