Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Välj en sida

Hem » Aktuellt » NORDLEK 2021 Kompositionstävling Mazurka

Det anordnas en kompositionstävling i samband med NORDLEK 20-25 juli 2021 i Tammerfors, Finland.

Tävlingens regler:
Max en melodi per deltagare
• Melodi med ackord
• Ev. tempoangivelse
• Max två stämmor och max 2 sidor
• Melodin skall kunna användas som allspelsmelodi
• Man får om man så vill bifoga en ljudfil

Du skickar noten i 2 exemplar (PDF-format) och ljudfilen (Mp3) med e-post. Den ena noten ska vara helt namnlös, den andra med låtnamn och dina kontaktuppgifter.

Upphovsrätten till melodin förblir givetvis hos kompositören. Meddela gärna om din komposition är anmäld till STIM (Sverige), TONO (Norge), Teosto (Finland), Koda (Danmark) och STEF (Island).

Låten får inte tidigare ha framförts offentligt eller på annat sätt varit publicerad. De insända bidragen bedöms av Nordleks Folkmusikutskott.

Frågor om tävlingen besvaras av
Helen Eriksson
070 541 78 72
musiclovers.sh@outlook.com

1:a, 2:a och 3:e pristagaren får fri stämmoavgift och skolinkvartering. Pristagarna meddelas i början av april 2021.

Förutom detta:
1:a pris: Folklandia-kryssning biljett 2022
2:a pris: Produktpaket från SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut
3:e pris: Produktpaket från Suomen Kansanmusiikkiliitto

Förbundet Nordlek förbehåller sig rätten att använda och publicera de tre vinnande melodierna i Nordlek-sammanhang genom att dela ut papperskopior på stämman samt genom att lägga upp dem på sin hemsida.

Bidrag till tävlingen skall vara framme senast 31 december 2020
Skickas till: folkmusikkutskottet.nordlek@gmail.com

Skriv i ämnesraden: Nordlekmelodi 2021