Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Hur Coronapandemin påverkar dig och Svenska Folkdansringen

2020-08-27
Vi kan tyvärr konstatera att påverkan på verksamheten är fortsatt stor. Såhär i slutet av augusti brukar många föreningar starta upp verksamheten för hösten men det ser på de flesta håll annorlunda ut i år. Behovet av att hålla avstånd gör det svårt att ha den vanliga dansverksamheten igång.

Kreativiteten är på många håll stor och det är glädjande att se hur verksamheten ställer om till andra aktiviteter som går att genomföra.

Det är viktigt att försöka behålla gemenskapen i föreningarna men det måste fortsatt ske på ett sätt så att vi alla följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters råd och regler.

För riksorganisationen innebär det bland annat att beslut tagits om:

  • att genomföra årets riksstämma digitalt den 12-13 september
  • flytta fram 100-årsjubileet till nästa år
  • flytta fram höstens planerade kurser till nästa år
  • att tills vidare ha möten i så stor utsträckning som möjligt digitalt

Hittills får vi också tyvärr konstatera att de ekonomiska stöd som ges i olika former för att lindra den ekonomiska effekten inte kunnat utnyttjas av föreningar eller riksorganisationen i någon nämnvärd omfattning.

Riksstyrelsen har via olika kanaler framfört vår oro för effekterna detta kan få på verksamheten. Vi kommer att fortsätta arbetet under hösten med mål att beslutande politiker och tjänstemän ska förstå hur viktigt de ideella föreningarnas arbete och fortlevnad är för alla, speciellt inom kultursektorn.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Ta hand om dig och visa hänsyn och omtanke om andra.

Hans Hjelm, riksordförande
Svenska Folkdansringen