Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » En midsommar utan folkdans

Pressmeddelande 18 juni 2020

Midsommarfirandet blir för de flesta annorlunda i år. Det traditionella firandet anordnat av ortens olika arrangörer ställs i de flesta fall in som en följd av den pågående coronapandemin. Landets folkdanslag som ofta är ett självskrivet inslag i firandet med sina uppvisningar och lekledning vid dansen kring midsommarstången förlorar därmed en väsentlig del av sina intäkter och riskerar att hamna i en ekonomisk kris.

– För merparten av medlemmarna i våra folkdanslag är midsommarfirandet en av årets höjdpunkter. Ett vanligt år dansas och spelas det vid åtskilliga tusen tillfällen före, under och strax efter midsommar. Det är lite av en examenstid och dags att visa upp den tradition av dans och musik som förvaltas av våra föreningar för en bredare publik, säger Hans Hjelm, ordförande i Svenska Folkdansringen.

En kartläggning av påverkan på folkdanslagens verksamhet bland de föreningar som är anslutna till Svenska Folkdansringen ger en entydig bild och bekräftar våra farhågor.

– Uppvisningar är en stor inkomstkälla för våra föreningar och i takt med att fler och fler midsommarfiranden ställts in har i snitt 50% av inkomsterna försvunnit. Detta är ett hårt slag för föreningarna och jag ser en risk i att det kan innebära att föreningar tvingas lägga ner sin verksamhet. Lokaler och andra fasta kostnader är en stor kostnad för föreningarna. Merparten av föreningarna är förhållandevis små och bygger helt på ideellt arbete. Vi saknar ett riktat stöd till den ideella kulturen, säger Hans Hjelm.

Påverkan på föreningarnas verksamhet under våren har varit stor vilket inneburit att många nya kreativa lösningar kommit fram.

– De flesta av våra föreningar har inte kunnat bedriva någon vanlig verksamhet sedan tidig vår då vi alla är noga med att följa de rekommendationer om social distansering med mera som gäller med anledning av den pågående pandemin. På sina håll har föreningarna hittat alternativa lösningar för verksamheten och vi ser en ökning av verksamhet med upprätthållen distans, inte minst i form av digitala möten och träffar men även kreativa lösningar utomhus, säger Hans Hjelm.

– Vi uppmanar kommuner att stötta de föreningar som har det extra tufft och hoppas på att kunna fortsätta att förvalta vårt kulturarv även i framtiden. Allmänhetens stöd till den lokala föreningen är också av stor vikt för föreningarnas överlevnad, säger Hans Hjelm

Kontakt
Hans Hjelm, ordförande Svenska Folkdansringen, 070 534 68 72, hans.hjelm@folkdansringen.se

Svenska Folkdansringen är en riksorganisation som organiserar folkdanslag runt om i landet. Vi har idag runt 250 verksamma föreningar med totalt cirka 11 000 medlemmar. Folkdansringen bildades 1920 och firar således 100 år i år. Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa.
Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen.