Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Folkdansringens rekommendationer kring coronaviruset

2020-03-25
Svenska Folkdansringens riksstämma flyttas fram

Läs mer om nya datum, ny anmälan, stämmohandlingar m.m. här.

2020-03-16
Tänk på risken för spridning av coronaviruset

Till: föreningar, distrikt, anställda och valda riksfunktionärer inom Svenska Folkdansringen

Riksstyrelsen har ikväll (2020-03-16) haft telefonmöte med anledning av coronavirusets spridning. Vi kan konstatera att många föreningar och distrikt redan vidtagit åtgärder för att, med omtanke om varandra, försöka bidra till att begränsa spridningen.

Svenska Folkdansringen hänvisar främst till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men med tanke på att det bland våra medlemmar finns personer som tillhör riskgrupper och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags fysiska möten.

Många föreningar och distrikt avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från Folkdansringen vill vi framhålla att det under rådande omständigheter är möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna.

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vår personal inte att finnas på kansliet under de kommande veckorna. Kansliet nås via telefon och mejl.

Aktuell information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ finns råd och verktyg att använda vid eventuella arrangemang, (riskbedömning).

Omsorgen om varandra måste gå först.

Hans Hjelm, riksordförande