Medlemsavgiften

Medlemsavgift betalas under
januari månad, inbetalas med
Swish eller till Bankgirot 119-7979
belopp 400 SEK per person
skriv ert/era namn på bg-betalning

Stödmedlem / passiv medlem eller medlem
i annan förening ansluten till Riks* är
belopp 200 SEK per person, avser laget

Välj ett Swish-alternativ

Medlem Riks samt laget
Stödmedlem / passiv medlem laget


Vill du prova på att dansa och hänga med i
vår gemenskap, ring Inger Karlsson på
0767-84 24 88 eller mejla
inger.roland@outlook.com

* Få en uppfattning om Föreningar och distrikt Folkdansringen