Medlemsavgiften

Medlemsavgift betalas under
januari månad, inbetalas till
bankgiro 119-7979
belopp 400 SEK* per person
skriv ert/era namn på betalning

Stödmedlem / passiv medlem eller medlem
i annan förening ansluten till Riks** är
belopp 200 SEK per person, avser laget

Numera funkar även att Swisha medlemsavgift

Vill du prova på att dansa och hänga med i
vår gemenskap, ring Inger Karlsson på
0767-84 24 88 eller mejla
inger.roland@outlook.com

* På årsmöte 2021 beslutades att medlemsavgift 2022 för aktiv medlem är 400 SEK, där 200 SEK avser laget och 200 SEK Riks ** Få en uppfattning om Föreningar och distrikt Folkdansringen