Medlemsavgift 2021

För aktiv medlem är årsavgift
350 kronor ( 175:- laget, 175:- riks )

För stödmedlem, ej dansare är årsavgift
175 kronor ( laget )

Skriv era namn på inbetalning,
betalas till bankgiro 119-7979.

Vill du prova på att dansa och hänga med i
vår gemenskap, ring Inger Karlsson på
0322-103 03 eller mejla roland.inger@telia.com