Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas under
januari månad, inbetalas med
Swish eller till Bankgirot 119-7979.
Beloppet är 400 SEK per person,
skriv ert/era namn på bg-betalning.

Stödmedlem / passiv medlem eller medlem
i annan förening ansluten till Riks* är
belopp 200 SEK per person och avser laget.

Välj ett Swish-alternativ > Notera inget kvitto

Medlem Riks samt laget
Stödmedlem / passiv medlem laget


Vill du prova på att dansa och hänga med i
vår gemenskap, ring eller mejla

* Få en uppfattning om Föreningar och distrikt Folkdansringen