Årsmöten

Folkdansgillets guldmärke kan utdelas på ett årsmöte

Årsmöte sker normalt sett i januari och äger rum i IOGT:NTO-lokal Oscarsgatan 5. Då allmänna restriktioner inte möjliggör sammankomst inomhus sker detta utomhus i anslutning till lokal. Tänk på att vid insändande av motioner ska dessa inkommit styrelse senast en månad innan möte. Årsmöten inleds med att välja ordförande samt sekreterare för möte och senare behöver man bl.a. utse och därefter rapportera representanter till distriktsstämma för Folkdansringen Västergötland. Deras möte kan vara distansmöte via videolänk eller ske fysiskt på annan ort och sker normalt sett i mars månad.